Zadzwoń: 606-166-300

Wakacje kamperem. Zarezerwuj termin

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu przez Peksoft Przemysław Konopiński danych osobowych.

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Peksoft Przemysław Konopiński Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. 

Administratorem danych  osobowych jest Peksoft Przemysław Konopiński z siedzibą w Pionki, ul. Chemiczna 13, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 769-197-71-60, REGON: 120823237. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@kamperowaprzygoda.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Chemiczna 13, 26-670 Pionki

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– sporządzania ofert, wykonania umowy wynajmu bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możecie Państwo skontaktować się z administratorem danych w naszej siedzibie przy ul. Chemiczna 13, Pionki lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:  kontakt@kamperowaprzygoda.pl.

 Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Peksoft Przemysław Konopiński w ramach zawieranych z Państwem umów.

Scroll to Top